نوع تعرفه: برنز

درصد تعرفه: + 0 %
تعرفه برنز
نوع وب سایت پشتیبانی دامین هاست پر سرعت تعرفه قیمت (ریال)
اولیه (برنز) 1 سال رایگان رایگان رایگان 5,800,000    تا    7,000,000
استاندارد (برنز) 1 سال رایگان رایگان رایگان 7,200,000    تا    9,800,000
شرکتی (برنز) 3 ماه رایگان رایگان رایگان 10,000,000    تا    35,000,000
پیشرفته (برنز) 3 ماه رایگان رایگان رایگان 20,000,000    تا    80,000,000

جدول بالا صرفاً برای تعرفه برنز میباشد.

جهت ثبت سفارش خود یکی از عبارات زیر را انتخاب کنید.
عضویت ورود
تعرفه های دیگر