نوع تعرفه: سیلور

درصد تعرفه: + 10 %
تعرفه سیلور
نوع وب سایت پشتیبانی دامین هاست پر سرعت تعرفه قیمت (ریال)
اولیه (سیلور) 1 سال رایگان رایگان رایگان 6,380,000    تا    7,700,000
استاندارد (سیلور) 1 سال رایگان رایگان رایگان 7,920,000    تا    10,780,000
شرکتی (سیلور) 3 ماه رایگان رایگان رایگان 11,000,000    تا    38,500,000
پیشرفته (سیلور) 3 ماه رایگان رایگان رایگان 22,000,000    تا    88,000,000

جدول بالا صرفاً برای تعرفه سیلور میباشد.

جهت ثبت سفارش خود یکی از عبارات زیر را انتخاب کنید.
عضویت ورود
تعرفه های دیگر