نوع تعرفه: طلایی

درصد تعرفه: + 30 %
تعرفه طلایی
نوع وب سایت پشتیبانی دامین هاست پر سرعت تعرفه قیمت (ریال)
اولیه (طلایی) 1 سال رایگان رایگان رایگان 7,540,000    تا    9,100,000
استاندارد (طلایی) 1 سال رایگان رایگان رایگان 9,360,000    تا    12,740,000
شرکتی (طلایی) 3 ماه رایگان رایگان رایگان 13,000,000    تا    45,500,000
پیشرفته (طلایی) 3 ماه رایگان رایگان رایگان 26,000,000    تا    104,000,000

جدول بالا صرفاً برای تعرفه طلایی میباشد.

جهت ثبت سفارش خود یکی از عبارات زیر را انتخاب کنید.
عضویت ورود
تعرفه های دیگر